Podpora v prípade diaľnice D1 Turany-Hubová

Podpora v prípade diaľnice D1 Turany-Hubová

Milí priatelia,

asi ste zachytili, že po dlhých rokoch sa podarilo zvrátiť SOS Birdlife Slovensko spolu s Botanickou záhradou UK a ďalšími organizáciami a jednotlivcami a podporou mnohých Vás a občanov dotknutých obcí výstavbu diaľnice D1 Turany-Hubová údolím cez Malú a Veľkú Fatru, kde by mohlo byť poškodených 6 chránených území a veľmi negatívne sa dotknúť obcí Šútovo, Kraľovany, Stankovany. Po dlhom čase je v hre opäť tunelový variant a prikláňajú sa k nemu aj viaceré štátne inštitúcie.

Aktuálne bola zverejnená správa o hodnotení, ktorá tunelový variant odporúča. Stále však nie je vyhraté, lebo sa aktivizujú lobisti, ktorí by z rôznych dôvodov radi videli problematický údolný variant (a to napríklad mostárska lobby). Preto je veľmi dôležité, aby zodpovedné úrady rozhodli podľa faktov tak ako ich zhŕňa správa o hodnotení a nie podľa úzkych záujmov nejakých skupín v údolnom variante, ktoré na dlhé desaťročia, resp. natrvalo zdevastujú unikátne údolie Váhu medzi dvoma národnými parkmi a 6 chránenými územiami.

Myslíme si, že silný signál verejnosti, že tento prípad sleduje dá signál aj zodpovedným orgánom, aby rozhodovali len na základe faktov. Tento prípad však nie je dôležitý len pre ochranu uvedených chránených území, Rojkovského rašeliniska, jaskýň v Kraľovianskom meandri, vtáctva v tomto území. Podľa toho ako sa uzavrie sa bude vážne brať ochrana prírody aj inde.

Preto si Vás dovolíme požiadať ak súhlasíte rovnako ako my so stavbou tunelového variantu v prípade diaľnice D1 Turany-Hubová a ste ochotní, aby ste na MŽP SR (na uvedenú adresu) poslali za seba toto stanovisko Je v ňom potrebné zmeniť osobné údaje (vyznačené žltou, šikmým písmom vyznačené časti textu následne vymazať), prípadne môžete doplniť aj dôvody za Vás, pre ktoré chcete tunelový variant. List je nutné poslať do 5.9.

V prípade ak máte k tomu otázky ozvite sa Jozefovi Ridzoňovi na ridzon@vtaky.sk.